„Důvod zřízení sběrného dvora byl jasný – aby obec byla čistší a tedy přívětivější k návštěvníkům. I tady řešíme problémy s černými skládkami, i když z hlediska míry ve srovnání s okolními obcemi a městy nijak nevybočujeme z řady,“ uvedl hlohovecký místostarosta Pavel Kašník.

„Dalším dobrým důvodem je snaha chovat se ekologicky, třídit odpady, moderně je likvidovat a tím současně co nejméně zatěžovat rozpočet obce likvidací netříděného odpadu,“ doplnil.

Sběrný dvůr vznikl v části areálu bývalého JZD v letech 2009 až 2010. Tedy ještě za předchozího vedení obce. Lidé z Hlohovce tam mohou už dva měsíce vozit staré ledničky, pračky, nábytek i další vysloužilé věci. Zadarmo, vše je zahrnuto v poplatcích za likvidaci komunálního odpadu.

„Otevřeno je zatím každou sobotu a v týdnu podle potřeby. Snažíme se nyní modelovat ostrý provoz co nejvíce uzpůsobený potřebám lidí. Kromě pravidelné otevírací doby má každý možnost se dohodnout na vhodném termínu telefonicky,“ popsal Kašník rodící se systém.

Hlohovečtí chtějí přijmout i nového pracovníka, který by dohlížel na správné třídění ukládaného odpadu, jeho evidenci a následné zpracování. Že to bude obecní pokladnu stát nějaké peníze navíc, je podle místostarosty podružné. „Podpora čistoty v obci a likvidace černých skládek znamená nevyčíslitelnou hodnotu. Myslím si, že valná většina obyvatel obce to chápe,“ nechal se slyšet.

Projekt sběrného dvora začala hlohovecká radnice připravovat už od roku 2007. V součtu přišel na šestnáct a půl milionu korun. Potřebné peníze poskytla Evropská unie, Státní fond životního prostředí, Jihomoravský kraj a také obec, která uhradila pět procent nákladů.