Bubnování, křik, sprosté nadávky nebo bránění ve vstupu. I tak to někdy vypadá v knihovně v břeclavské městské části Poštorná, nad kterou od listopadu loňského roku funguje klub Přístav zřizovaný občanským sdružením IQ Roma servis.

„Myslím si, že rozhodnutí umístit mládežnické centrum do stejné budovy jako pobočku knihovny nebylo příliš šťastné. Lidé si tam chodí odpočinout nebo studují a hlasitá hudba, dupot a výkřiky výrostků je prostě ruší,“ stěžovala si jedna ze čtenářek, která však nechtěla prozradit své jméno.

Také dodala, že ví, že centrum funguje od pondělí do čtvrtka, takže bude pro knížky chodit raději v pátek. Podle ní ale spoustu čtenářů stávající situace odradí od návštěvy knihovny úplně.

Nižší počet návštěvníků této pobočky už zaznamenal i ředitel městské knihovny.

„Informace o tom, že centrum způsobuje knihovnicím i čtenářům problémy, se ke mně opravdu dostaly. Stížnosti se týkají neúměrného hluku a také toho, že se děti a mládež navštěvující klub chovají vulgárně. A domluvy pomáhají jen krátkodobě,“ přiznal Marek Uhlíř.

Podle svých slov už oslovil i odbor sociálních věcí tamní radnice a tento týden by se měl sejít se zástupci sdružení.

„Víme o tom, že se tyto věci dějí, a komunikujeme s pracovnicemi knihovny. Naší prioritou jsou bezproblémové sousedské vztahy. Nastavili jsme určitá pravidla. Například, že chodba není náš prostor, na otevření klubu se čeká venku. Máme i sankce za porušování, třeba zákaz vstupu do klubu po nějakou dobu,“ reagoval koordinátor projektu ze sdružení IQ Roma servis Radek Kratochvíl s tím, že je současná situace velmi mrzí.

„Práce s každou mládeží a zvláště s tou, se kterou děláme my, je poměrně dlouhodobá záležitost. Snažíme se, aby se nastavená pravidla zažívala a aby se náš pobyt ve vztahu k ostatním harmonizoval. Nezavíráme nad tím oči. Naším cílem je, aby klub byl místem, kde se budou v budoucnu setkávat klienti naší cílové skupiny s dětmi z majority. Aby klub přispíval ke vzájemnému poznávání,“ komentoval.

Ředitel knihovny však přiznal, že uvažuje o obnovení funkčnosti druhého vchodu do budovy, který je daleko více na očích.

„Nemyslím, že by problémy způsobovali jen klienti IQ Roma servisu. Chodí tam i další lidé, kteří jsou za to zodpovědní. Páky na ně máme v budově knihovny, ale pokud jsou na veřejném prostranství, tak můžeme jen těžko něco udělat,“ nevidí řešení Uhlíř.

„Nevím o tom, že by byly v knihovně nějaké problémy. V pondělí ale zavolám vedoucímu odboru sociálních věcí, který musí toto zařízení navštívit. IQ Roma servis není organizace, která pracuje s hlučnými stroji, takže se tam musí zjednat náprava. A pokud ne, řekneme jim, že nebudou moct dál ten prostor využívat,“ byl zprávou zaskočený starosta Břeclavi Dymo Piškula.