PETR VLASÁK

Pracovní týden skončil a nabízí se čas na víkendový odpočinek. Komu se nechce páteční a sobotní večer strávit u televizní obrazovky, neholduje výhradně relaxaci sportem a navíc se cítí kulturně nenasycený, tomu je určena tato rubrika.

Každý pátek v ní najdete tip na rozsahem nejvýznamnější kulturní akci na Břeclavsku, která se v započínajícím víkendu uskuteční.

Tentokrát vás pozvu na tradiční hody ve Staré Břeclavi. Listopadový termín s chladným a nevlídným počasím tuto akci oproti hodovým slavnostem v teplejších měsících vyčleňuje na samotný závěr hodové sezóny.

Půjde tedy o jednu z posledních příležitostí spatřit krojované dívky a chlapce při veselí pod širým nebem v tomto roce. Navíc pouze v tradičně krátkých rukávech, červenicích a sukních, kterak navzdory chladnému počasí vedou průvod či verbují.

Většinou tedy početné řady návštěvníků sledují veškeré dění s údivem v obličeji, v němž se mísí respekt s lítostí vůči spoře oděným folkloristům.

Na rozdíl od péřových bund a teplých kabátů návštěvníků totiž musí krojovaným postačit k rozproudění krve pouze tanec a první letošní víno spjaté tradičně se svátkem svatého Martina.

Stavění máje

Starobřeclavské hody předznamená sobotní stavění máje. Od rána se bude tradiční rituál připravovat, po třetí hodině odpoledne by se už měl symbol slavností za tamním kulturním domem vzpřímit k nebi.

Poté bude v přilehlém sále následovat předhodovní košt mladých vín a zábava s cimbálovou muzikou Kapura z Valtic. Slavnostní neděli zahájí hodovní mše v kapli svatého Martina u tamního hřbitova o půl desáté dopoledne.

Krojový průvod vyrazí hodinu po poledni od tamního kulturního domu. Podle zvyků doprovodí prvního stárka k jeho stárce, vyzvednou krojovaná děvčata a poté se vrátí zpět ke kapličce ve Staré Břeclavi.

Průvod zakončí chasa tradičním verbováním u májky na dvoře kulturního domu Na Obecní. Po verbuňku se už všichni odeberou do sálu hostince, kde se o hudební doprovod k tanci a poslechu bude starat dechová hudba Zlaťulka. Zábava tam bude proudit až do tří hodin do rána.

Pokud máte mezi tamními krojovanými přátele, buďte rozhodně připraveni na radostné oslavy uplynulé hodovní sezóny a obrovskou pohostinnost, s níž zahrnují své hosty.

Stále vám budou nabízet šohajku s dobrým vínem a zvát vás na pozdní večeři a domácí koláčky. No a ty šikovnější budou neustále lákat na taneční parket. Tanec a zpěv bude hrát, stejně jako na každé hody, hlavní roli slavností po celou dobu.

Tamtéž se s podobným scénářem odehraje také pondělní program. Další víkend si zase budou moci příznivci folkloru veselí zopakovat na starobřeclavských hodkách rovněž s dechovou hudbou Zlaťulka. Slavnosti ve Staré Břeclavi pro mne znamenají definitivní rozloučení se s letním a podzimním veselením, s nímž mám spojené také tradiční hody.

Až když vidím lehce oděné tanečníky a tanečnice s párou u úst, pociťuji sílu blížící se zimy naplno. Nevynechám tak ani tento rok.

Autor je z Břeclavi a zabývá se kulturou, zejména pak hudbou a filmy