Tradiční hody se uskuteční právě od tohoto dne až do pondělí. Pořádají je občanské sdružení Hlohovčané, slovácká chasa a také samotná obec.

„Všechno vypukne vsobotu ve tři hodiny odpoledne na prostranství před kulturním domem, kde budou stárci a další muži ručně stavět máju. Od sedmi večer pak bude na stejném místě následovat předhodovní zpívání pod hodovú májú,“ přiblížila sobotní start lidové veselice hlohovecká starostka Jana Vlková.

Mezi nedělní zvyky patří právě povolení hodů u starostky, které je plánováno na jedenáct hodin. Ve dvě hodiny odpoledne pak vyjde slavnostní průvod krojované chasy ulicemi Hlohovce. Hodinu poté startuje hodová veselice pod májú s verbuňkem, vrtěnou a přespolními sóly pod májú u kulturního domu.

Svatobartolomějské hody budou vHlohovci pokračovat ještě po celépondělí.