Plusovým údajům pomohly vyšší příjmy a škrty ve výdajích. „Nejpodstatnější položkou bylo zvýšení výběru sdílených daní o 13,3 milionu, vyšší odvody z loterií o 4,2 milionu, větší výběr správních poplatků o 2,3 milionu a větší příjem z pronájmů městského majetku o 2,2 milionu," stojí v Holobrádkově prohlášení.

Břeclav vloni celkově na daních získala 317 milionů, nedaňové příjmy představovaly 73 milionů, prodej majetku vynesl sedm milionů a získané dotace přinesly další 116 milionů korun. „Jsem rád, že se potvrdily optimistické prognózy našeho ekonoma," nechal se slyšet břeclavský starosta Pavel Dominik z Pro regionu.

Naopak na straně výdajů se do závěrečných čísel promítlo odložení některých investičních akcí. Jde o 16,9 milionů. „Na nákupu služeb město uspořilo sedm milionů, v personální oblasti se ušetřilo 6,6 milionu, za opravy a údržbu se zaplatilo oproti předpokladům o 5,8 milionu korun méně," přidal další čísla mluvčí.

Podrobnější informace o hospodaření města včetně zprávy auditora bude součástí schvalování závěrečného účtu za rok 2015. „Na základě všech těch čísel se nedají dělat jednoznačné názory. Rozpočet je hodně závislý na investicích, zda vyjdou, nebo ne. I to způsobilo plusové hodnoty za loňský rok. Navíc se to odrazí i v dalším roce, protože některé investice se musí přesunout. Je hodně faktorů okolo, takže se nedá s určitostí říct nějaký konkrétní závěr," uvedl Dominik.

I tak zpráva o přebytku vzbudila mezi lidmi reakce. „Super. Doufám, že budou peníze použity na správné věci," podotkl na sociální síti například Jan Navrátil.

Historický zisk Burčákových slavností

S výsledky se teprve podrobněji seznámí opoziční zastupitel Jakub Matuška z Mladých a Neklidných. „Zajímavá pro mě bude především až konečná podrobnější zpráva. Hodně se do výsledku promítly daně," podotkl Matuška.

Částečným vyúčtováním se zabývali i hustopečští radní. Na přetřes přišlo Hustopečské skákání, Burčákové slavnosti a Světový duel vín roku 2015. Zatímco tradiční atletické klání se propadlo do více než půlmilionové ztráty, hojně navštěvované slavnosti s burčákem v hlavní roli přinesly nebývalý zisk. Plusová suma se zastavila na necelých čtyř set tisících. „Je to nejlepší výsledek v historii slavností," uvedla hustopečská starostka za Sdružení nestraníků Hana Potměšilová.

U světového duelu vín je ale účet opět ztrátový: minus 122 tisíc korun. Ve srovnání s předchozími ročníky se však červená čísla daří snižovat. Starostka se nechala slyšet, že akci hodlají podporovat i nadále.