Jisté je, že policisté nezjistili žádné pochybení. „Začátek prověřování se kryl s kontrolou úředníků, souvislost mezi tím ale nebyla. Dostali jsme anonymní dopis, který poukazoval na špatné hospodaření a pochybení ze strany tehdejší ředitelky. Věci, které byly v dopise uvedené, se neprokázaly. Proto jsme trestní řízení ani nezahájili. Nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k trestnému činu," sdělila Břeclavskému deníku Rovnost mluvčí Haraštová.

Co kriminalisty na chodu nemocnice zajímalo, zůstalo bez odpovědi. Stejně jako to, jestli došlo k výslechu zaměstnanců. „Nebudeme ani naznačovat, co v anonymu bylo," odmítla mluvčí zveřejnění dalších podrobnosti.

Zájem policistů o ekonomiku nemocnice trval od října, kdy shodou okolností došlo ve zdravotnickém zařízení k mimořádné noční kontrole úředníků Jihomoravského kraje. Ten je jeho zřizovatelem. Také z toho jsou již výsledky. Ovšem neveřejné. „Kontrola byla provedena a závěry byly sděleny novému řediteli. Je jeho povinností uvést kontrolní závěry do praxe, nejdříve však s nimi musí seznámit své zaměstnance," sdělil k auditu krajský radní Marek Šlapal. Podrobnosti neuvedl a záležitost více nekomentoval. Policie v souvislosti s auditem zatím neobdržela žádné trestní oznámení.

Od února vede nemocnici Jiří Jurník. Funkci převzal po Jance Bambasové, která loni v listopadu rezignovala z osobních důvodů. V čele nemocnici byla osm let. „S výsledky krajské kontroly se seznamujeme. Netýkala se ryze ekonomiky. Doporučení z kraje se pokusíme co nejdříve uvést do praxe," řekl Jurník.

Krajští zaměstnanci navštívili nemocnici loni v říjnu a zajistili v ní větší množství dokumentů. S členy vedení zdravotnického zařízení dělali také osobní pohovory. Jedním z impulsů se staly množící se nespokojené ohlasy pacientů a jejich příbuzných. Mezi stížnostmi byly i ty týkající se chování některých členů personálu.

Břeclavská nemocnice slouží spádové oblasti, ve které žije přibližně 130 tisíc lidí. Má dvanáct lůžkových oddělení s kapacitou 419 lůžek. Ročně v průměru hospitalizuje více než dvacet tisíc pacientů. Celkem zaměstnává asi osm set lidí.