Zastupitelé však jeho návrh na odmítnutí a přepracování územního plánu neschválili. „Nebylo to žádoucí, protože bychom tím ztratili pět let a museli bychom vytvořit nový. Navíc bychom jej jako zastupitelstvo ani zrušit nemohli. Plán totiž nebyl ještě ani oficiálně předložený," zmínil starosta Lanžhota Ladislav Straka zvolený za Volbu pro Lanžhot.

Hostina byl po jednání přesto spokojený. "Jsem rád, že jsme se o tom bavili. Shodli jsme se na tom, že se o plánu musí jednat," sdělil zástupce Sdružení nestraníků.

První muž města Straka v pátek nebyl schopný říci, kdy dostane zastupitelstvo návrh nového územního plánu ke schválení. V současnosti břeclavský odbor územního plánování zpracovává připomínky a námitky lidí z veřejného projednávání, do něhož mohli zasáhnout majitelé pozemků. „Jakmile je zpracuje, uskuteční se další veřejné projednávání. A po zapracování těchto připomínek do územního plánu jej pak pořizovatel teprve předloží lanžhotskému zastupitelstvu ke schválení. Pak jsou tři varianty – buď ho schválíme, dáme k dopracování nebo zamítneme," popsal Straka.

Hostina namítal, že nový územní plán neřeší záplavové zóny a opětovně kritizoval liknavý přístup vedení města 
k problematice protipovodňové ochrany. „Lanžhot od doby, co je vybudované vodní dílo Nové Mlýny, klasickou povodeň nepoznal," uvedl.

Vedení města se však brání. „Územní plán pouze přebírá 
a registruje ty podklady, které má od Jihomoravského kraje. Záplavové zóny řeší povodňové plány," reagoval Straka.

Podle něj je město povinné aktuální stav zakreslit do územního plánu. „Pokud dojde někdy v budoucnu, třeba za rok za dva, ke změnám map povodňových oblastí, postačí udělat dílčí změny územního plánu," ozřejmil starosta.

Hostina vidí problém i jinde. Dlouhodobě poukazuje například na značné zanesení řeky Kyjovky. „Koryta řek jsou 
v celém území spravované Povodím Moravy v takovém stavu, že kvůli nánosům a usazeninám sedimentu průtočnost vod v těchto korytech klesla na polovinu. Tento problém se však netýká pouze Lanžhota," upozornil Hostina.