Takové jednání se ale nelíbí ředitelce přilehlého hotelu Michaele Cibulkové. „Zvýšila se prašnost i hlučnost. Dřívější louka u lužního lesa obrostlá stromky a keři se změnila v prašnou, nevzhlednou plochu, která se po dešti změní v blátivou líheň komárů,“ zhodnotila současnou situaci.

Již loni proto zaslala dopis tamnímu starostovi, ve kterém vyjádřila své znepokojení nad záměrem obce vybudovat na této ploše „záchytné parkoviště“. Upozorňovala například na časté záplavy v oblasti, které by s případnou navážkou ohrožovaly zázemí hotelu, nebo na riziko dalšího rozšíření parkování.

Obec však podle slov starosty Libora Kabáta o víkendu pouze reagovala na krizový stav. „V tuto chvíli je to opravdu nouzová záležitost. Neumíme situaci řešit jiným způsobem. Pokud je možnost, posíláme auta na škvárové hřiště. Ale nemůžeme lidem sdělit, že pro ně nemáme místo, tak ať odjedou. Pro nás to v tuto chvíli jako parkoviště v režimu obecních parkovišť nefunguje a ani by fungovat nemohlo,“ obhajoval víkendové parkování.

Obec se podle starosty špatnou situací s parkováním zabývá. „Řešení je potřeba hledat. V návrhu územního plánu je i parkovací dům. Ale máme tam i tato nouzová parkoviště pro řešení kalamitní situace,“ dodal Kabát.

Parkovací dům navrhuje i Cibulková. „Pokud chceme mít na zámku nové kongresové centrum, nemůžeme dovolit, aby případní účastníci kongresů parkovali na nechráněném odstavišti někde u lesa a vystupovali do bláta,“ upozornila na problémy spojené s tímto druhem turistiky.