Stav hradby Mikulovští monitorují delší dobu. Pokud by urychleně nedošlo k opravě, mohlo by podle Petra Kubína, ředitele Regionálního muzea v Mikulově, dojít k jejímu zřícení. „Potíže se stále prohlubují a v souvislosti s investiční činností, která se chystá na parcele, která na hradby navazuje, jsme věc byli nuceni urgentně řešit,“ okomentoval pro Deník ředitel Kubín.

Vedení kraje ubezpečilo, že aktuálně žádné nebezpečí nehrozí. Ale mohlo by. „Pokud by se k opravě nepřistoupilo nyní, mohlo by v horizontu pěti let dojít k sesutí části zdi. Zároveň má během příštího roku v proluce pod hradbami dojít k výstavbě nového domu, což by značně zkomplikovalo přístup ke zdivu a v případě sesuvu by mohlo dojít k poškození nové stavby," pokračovala mluvčí kraje Alena Knotková.

Hotový je i projekt, který počítá s ukotvením hradby k podloží. „Momentálně běží veřejná zakázka, která bude ukončená a vyhodnocená tento týden. Následně začnou práce, které by měly vést ke zpevnění zdiva tak, abychom zabránili jeho případnému sesuvu,“ informoval Kubín.

Práce mají být hotové do konce letošního roku. Omezit provoz zámku či zámecké zahrady nijak zásadně nemají. „Jedná se o okrajovou a méně frekventovanou část zámecké zahrady, do níž většina návštěvníků vůbec nechodí. Ovšem protože jde o veřejně přístupný prostor, předpokládám, že v průběhu prací dojde k omezení vstupu do konkrétní části,“ zmínil ředitel.

Orel mořský, snímek je ilustrační.
VIDEO: Pařáty na drátech u Velkých Pavlovic nově ochrání ptáky před smrtí

Nejprve bude nutné odstranit náletové rostliny, které jsou v blízkosti zdi. „Ve spodní části bude potřebné odstranit nesoudržný materiál a provést dozdění případných kaveren a dutin. V celé ploše dojde k vyškrabání zvětralé a nesoudržné malty, spáry budou vyčištěny a následně znovu vyspárovány. Ve spodní části budou taktéž provedeny provzdušňovací a odvodňovací vrty, do kterých necháme vložit perforované trubky PVC. V celém úseku opravíme také opravu koruny zdi," přiblížila mluvčí kraje.

Aby došlo k zajištění stability stěny, dojde k dodatečnému kotvení pomocí injekčních kotevních tyčí Titan. „Součástí bude roznášecí kotevní hlava z betonu s konstrukčním vyztužením betonářskou výztuží. Trhliny se sešijí sponami z nerezové helikální výztuže. Pak budou vsazeny a vlepeny do spár zdiva," dodala Knotková.

Dívka v kyjovském kroji od Petra Kováříka v blízkosti někdejšího pivovaru v centru Kyjova.
VIDEO: Město po Slováckém roku zdobí kráska v kroji, autor ji hledal v davu

Muzeu se podařilo z kraje získat asi čtyři miliony korun. Celá částka však neposlouží pouze k opravě této jedné praskliny v hradbě. „Monitorujeme veškeré obvodové zdi a hradby zámku. Vznikl posudek statika, který konstatuje a popisuje stav hradby, a z něhož plynou další záležitosti. Tento materiál musíme pečlivě prostudovat, projít a společně se statikem ještě posoudit případnou zvýšenou míru rizik. A také to, v jakém časovém plánu bychom se do jejich opravy pustili,“ přiblížil Kubín, čemu se správa zámku v nejbližších týdnech bude věnovat.