Čtyři hodiny trvalo v pondělí v podvečer mimořádné jednání mikulovského zastupitelstva. Zbytečně. Jeho členové se totiž nakonec nedokázali shodnout na žádné ze tří variant dodatku smlouvy, který měl patovou situaci Na Hradbách řešit. „Nevyhrálo ani město, ani my. Je to prohra pro stavebníky,“ komentoval výsledek hlasování jednatel společnosti Mamut-Real Pavel Michek.

Právě s touto firmou podepsalo město smlouvu, na základě které má v atraktivní lokalitě vzniknout přes devadesát stavebních míst. Problém je ovšem v tom, že se jí nepodařilo splnit ani termín kolaudace první etapy.

Šachta se omylem ocitla u sousedů

Jednu z kanalizačních šachet firma vybudovala na pozemku Lubomíra Cabala. Brání se tím, že pár desítek centimetrů nebylo možné uhlídat, navíc uhýbala ochrannému pásmu vysokého napětí. A dohoda se sousedem, který stupňuje požadavky, je zatím v nedohlednu.

„V říjnu jsme byli hotoví, ale do hry vstoupila třetí osoba. Proto nemohla být zkolaudována ani kanalizace, ani vodovod. Při jednáních se ale blížíme ke zdárnému konci, stavebníci nemusejí mít obavy,“ uklidňoval Michek, jehož slova potvrdil i místostarosta Eduard Kulhavý. „V případě Cabala se nějaké řešení skutečně rýsuje,“ uvedl. Podle kuloárových řečí by vzhledem k plánované křižovatce se státní silnicí mohlo být ve hře vyvlastnění.

Navržené dodatky smlouvy, které vznikly při jednání skupiny zastupitelů se zástupci firmy, měly posunout termíny dokončení jednotlivých etap a prominout, respektive odsunout platbu smluvní pokuty. Od ledna naskakuje totiž firmě za každý den prodlení tisícikorunová sankce.
„Stále odpouštíme nějaké pokuty. Je hodně případů, kdy jsme takto couvli. Nevím, jestli je to dobrý trend,“ nesouhlasil zastupitel za opoziční Stranu zelených Jiří Matuška.

Důležitou roli při hlasování zřejmě sehrálo také odmítavé stanovisko firmy k závazku položit do země datové kabely. Podle mikulovského stavebního úřadu ale taková povinnost ze smlouvy skutečně vyplývá. Mamut-Real ovšem podmiňuje čtyřmilionovou investici dohodou se společností 02. Zastupitelé nakonec při hlasování odmítli první variantu dodatku smlouvy, kterou navrhoval Stanislav Mach (SNK Evropští demokraté), aby hned vzápětí podpořili jeho další návrh a dvaceti hlasy se vrátili k původní smlouvě z loňského roku.

Pokuta poroste až do kolaudace

Firma Mamut-Real tak musí do zítřka zaplatit městu druhou část kupní ceny, bezmála tři a půl milionu korun. A tisícikorunové penále za každý den prodlení jí bude naskakovat až do kolaudace. Na zastupitelstvu zazněla obava, že bez kolaudace inženýrských sítí první domy vyrůstají Na Hradbách nelegálně. „Nikdo nestaví načerno, všichni mají platné stavební povolení,“ odmítl to tajemník mikulovské radnice Jiří Večeřa.