Vzhledem k vybudovanému umělému osvětlení je možné protáhnout si sportování i do večerních hodin. „Teprve loni jsme dokončili sportovní halu, vedle které bylo staveniště. To teď z části zmizelo. Výstavba hřiště byla v dlouhodobějším plánu právě kvůli základní škole, kde toto zázemí chybí. Kromě školy bude ale sportoviště sloužit i veřejnosti a k pronájmům," uvedl valtický místostarosta Milan Sedláček.Atletická dráha. Ilustrační foto.

Náklady na vybudování vyšly na deset milionů korun, z toho více než polovinu pokryla dotace od ministerstva financí. Čtyři miliony doplatilo město z vlastního rozpočtu. „Stavbou hřiště získaly Valtice spolu se sportovní halou úplný sportovní areál na nejvyšší úrovni. Jsem velmi rád, že nyní můžeme nabídnout kvalitní sportoviště především místním dětem a mládeži," sdělil starosta Valtic Pavel Trojan.

Současně s výstavbou sportoviště došlo i na opláštění sportovní haly v nákladu necelých tří milionů korun.

Prostory kolem hřiště doplnily s ohledem na bezpečnost chodců také nové chodníky a oplocení. „Nezanedbatelným výsledkem všech těchto nákladů je také zkrášlení veřejného prostranství na důležitém místě na příjezdu do města," prohlásil spokojený Trojan.

V budoucnu se v areálu ještě počítá s vytvořením dvou volejbalových hřišť a doskočištěm pro skok daleký. „Venku se dá dělat v podstatě cokoli, ale hala zatím není úplně multifunkční kvůli speciálnímu povrchu. Do budoucna ale uvažujeme a přemýšlíme, že bychom pořídili koberce, díky kterým by se podlaha nepoškodila a mohly by se tam tak pořádat i další akce," dodal místostarosta Sedláček.Ve Valticích vybudovali vedle sportovní haly i nové hřiště s běžeckou dráhou.

Sportoviště v Mikulovské ulici je navíc doplněné o zázemí čítající dvě parkoviště pro jedenadvacet vozidel.

Provozní doba celého areálu je ve dvou režimech – prázdninovém a mimoprázdninovém. O prázdninách bude areál sloužit rekreačním sportovcům po celý den. Ve školním roce bude sportoviště patřit zejména v dopoledních hodinách žákům valtické základní školy.

Provozní doba je rozvržená tak, aby areál sloužil i jako přirozený sportovní prostor. „Proto jsme dvě hodiny denně vyhradili pro bezplatné sportování neorganizovaných skupin, kdy je možné si zahrát malý fotbal nebo jen tak si zaházet na koš," nechal se slyšet valtický starosta Trojan.