Výskyt norka potvrdil Vlastimil Sajfrt z Chráněné krajinné oblasti Pálava. Do jara chtějí ochranáři zjistit, jak je tato populace početná, a navrhnou, jak ji snížit. Zlikvidovat ji zcela je téměř nemožné. „Tušili jsme, že tady norky máme. Jejich výskyt nám potvrdil nový výzkum," uvedl Sajfrt.

Ochránci při něm do přírody nainstalovali fotopasti, které pořizují snímky zvířat, a také takzvané monitorovací rafty. Jde o plovoucí plochy, na nichž je měkký a stále vlhký substrát. Do něj se otiskly stopy norků, když přes tyto monitorovací rafty u vodních ploch přecházeli. Lednické rybníky jsou cenným biotopem. Norci v něm mohou zdecimovat hnízda racků nebo rybáků. Výskyt norků amerických potvrdil výzkum na rybnících Nesyt, Prostřední, Mlýnský a potoku Včelínek.

Původním domovem norků amerických je severní Amerika. V minulém století byli hojně chováni na kožešinových farmách, část z nich uprchla a zabydlela se v přírodě.