Zemědělská a potravinářská inspekce řeší další podvod s vínem. Na pranýři je tentokrát společnost Vinium Velké Pavlovice, které se ovšem brání, že není viníkem, nýbrž obětí.

„Se společností Vinium jsme zahájili správní řízení. A to proto, že nebyla schopná inspektorům průkazně doložit původ vykoupených hroznů,“ sdělila Petra Hoferková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně. Jak dodala, Vinium nakupovalo hrozny neznámého původu od tří různých firem, jejichž jména však kvůli stále probíhajícímu šetření nemůže sdělit.

„Tyto firmy zase vykupovaly hrozny ještě od jiných překupníků. Společnost Vinium potom takto získané hrozny a produkty z nich vyrobené prodávala společnosti České vinařské závody,“ popsala.

Hrozny mohou být z ciziny

Podle Hoferkové Vinium uvádělo do oběhu hrozny pod označením odrůdová jakostní vína tuzemského původu. O skutečném původu vykoupených hroznů lze ovšem jen spekulovat. Inspekce nevylučuje, že pocházejí ze zahraničí.

Inspektoři při kontrole odhalili celkem 1 070 480 kilogramů hroznů neznámého původu. Jednalo se o odrůdy Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Müller Thurgau, Tramín červený, Muškát Moravský a Modrý Portugal. Prozatím inspekce zakázala prodej 145 000 litrů vína, toto množství ale ještě nemusí být konečné.

Vinium ovšem obvinění odmítá. „Není v možnostech této společnosti ověřovat u pěstitelů, jestli prodávající neuvádí nepravdivé údaje. Všechna tato vína podléhají zatřídění a inspekce k nim vydala rozhodnutí, že splňují požadavky pro jakostní víno odrůdové s moravským původem,“ uvedl generální ředitel velkopavlovické společnosti Karel Lyčka.

Proto ho překvapilo, že právě inspekce vystavila zákaz oběhu pro toto víno. „Nejsme viníci, nýbrž oběti podvodu. Hrozny jsme kupovali prostřednictvím velkoobchodníka na základě kupních smluv s deklarovaným původem. Ověřovali jsme také registraci uvedených vinic,“ bránil se ve vyjádření Lyčka, podle nějž inspekce závažně poškozuje dobré jméno obou spřízněných společností.

„Je zarážející, že při tak rozsáhlé kontrole jsou jmenované pouze dvě společnosti, přičemž dodavatelé ani překupníci vůbec,“ upozornil Lyčka.

Neuvážený postup

„Společnost Vinium si nikdy neověřovala, zda hrozny pocházejí skutečně od pěstitele, který je podepsaný na obchodních dokladech nebo například na výkupních lístcích, což se dělat má. A neověřovala si dokonce ani to, zda je vůbec možné, aby takové množství hroznů pěstitel vzhledem k rozloze svých vinic dodal,“ oponovala Hoferková.

Ani menším vinařům se způsob jednání ze strany Vinia nezamlouvá. „Pokud jsou hrozny pochybného původu nebo třeba ze zahraničí, pak by tak mělo být vyrobené víno také označené. Jinak se jedná o podvod. A firmy svým chováním poškozují drobné vinaře,“ podělil se o svůj názor rakvický vinař Oldřich Filípek.