Stavba se zpozdila zhruba o dva měsíce. „Nyní už tělocvična má za sebou kolaudaci," sdělila hrušecká starostka Jana Filipovičová.

Zastupitelé vícepráce schválili. Zabývali se i tím, proč došlo k posunutí termínu dokončení stavby, a také případnými penále pro firmu. Toto téma však odsunuli na příští jednání zastupitelstva. „Podkladem pro další řešení bude zpráva vytvořené pracovní skupiny složené ze zástupců obce a stavební firmy," usnesli se Hrušečtí. Tělocvičnu v areálu školy začali stavět loni, podle některých hlasů bylo dopředu jasné, že dílo není možné dokončit v původním slibovaném termínu.