Zatímco většina myslivců se stará zejména o zvěř a přesnou mušku, dvě skupiny poštorenských myslivců mají jiné starosti. Už pět let trvá jejich spor o honitbu.
 
Honební společenstva Poštorná a Poštorná – Háje se nemohou dohodnout, které z nich má právo užívat honitbu v Poštorné. Po mnoha peripetiích se nakonec dostal před soud vedoucí břeclavského odboru životního prostředí Vilém Vyhnálek. Podle slov předsedy Mysliveckého sdružení Poštorná – Háje Oldřicha Husáka za spor může právě on.
 
„Vyhnálek se neřídí platnými zákony, je napojen na Miroslava Šalého. Neustále mu nadržuje a naše honební společenstvo Háje diskriminuje,“ uvedl Husák.
 
„Krajský soud Brno nařídil Vyhnálkovi loni dvanáctého února naše honební společenstvo zaregistrovat, a to zpětně. Přitom to měl učinit již před pěti lety. Potom by se nemohlo stát, aby honitbu Poštorná v rozporu se zákonem užíval Šalé proti vůli vlastníků pozemků,“ řekl rozhořčeně Husák.
Vyhnálek se ale snažil vše uvést na pravou míru. „V Poštorné existovalo Honební společenstvo Poštorná, které do svého čela zvolilo v listopadu roku 2002 pana Šalého. Městský úřad odmítl toto honební společenstvo zaregistrovat, ale Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutí městského úřadu změnil a společenstvo Poštorná zaregistroval. Následně ministerstvo zemědělství potvrdilo rozhodnutí městského úřadu a rozhodnutí krajského úřadu zrušilo. Ministr zemědělství rozhodnutí ministerstva potvrdil a tím Honební společenstvo Poštorná zaniklo,“ vysvětloval spletitý případ Vyhnálek.
V té době městský úřad Břeclav zaregistroval Honební společenstvo Poštorná - Háje. „Proti rozhodnutí ministra zemědělství byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze, který toto rozhodnutí zrušil a vrátil případ ministru zemědělství. Ten následně zrušil všechna předchozí rozhodnutí městského úřadu, krajského úřadu i ministerstva zemědělství. Toto rozhodnutí ministra leží už asi dva roky na Městském soudu v Praze, protože proti němu byla opět podána žaloba,“ pokusil se přiblížit skutečnosti Vyhnálek.
 
Mezitím Krajský úřad Jihomoravského kraje zrušil registraci Honebního společenstva Poštorná - Háje a vrátil věc městskému úřadu k novému projednání. Teď je díky brněnskému krajskému soudu jasné, že Vyhnálek pochybil, když registroval obě společenstva.
Podle Miloslava Šalého ale nynější soud neurčil, že by se v případu užívání honitby něco změnilo. Podle jeho slov pouze určil viníka nezákonné registrace obou společenstev.
 
„Písemný rozsudek ještě soud nevynesl, já jsem navíc nebyl přijat jako účastník soudu, takže jsem se k tomu nemohl nijak vyjádřit,“ postěžoval si Miloslav Šalé. „Naše honební společenstvo splnilo všechny zákonné podmínky, proto jsme stále jediným uživatelem honitby v Poštorné. Členové Honebního společenstva Poštorná – Háje u nás proto nemají co dělat,“ dodal.