„Hustopeče nejsou v trendu nárůstu počtu dětí výjimkou. Míst v mateřských školách je tady ale dostatek, takže téměř žádné z oněch deseti tisíc neuspokojených dětí není z Hustopečí,“ řekl místostarosta města Libor Sadílek.

„Demografický vývoj je jasný a signalizoval dopředu možné problémy s nedostatečnou kapacitou mateřských škol. Hustopeče naštěstí neudělaly stejnou chybu jako spousta jiných měst a neprodaly v době, kdy bylo dětí méně, budovy bývalých školek,“ přiblížil recept na úspěch.

Na přelomu století měly Hustopeče tři mateřské školy. V červnu 2002 jejich počet město zredukovalo na dvě. Budovy bývalé mateřinky na ulici Komenského se však nezbavilo, ale začala ji využívat sousedící základní škola jako družinu. S vědomím, že podle potřeby se může využití této budovy měnit. K tomu došlo v loňském roce, kdy zde byla otevřena nová třída mateřské školy pro děti na polodenní provoz. Ani to však nestačilo.

„Vzhledem k tomu, že děti odrůstají a potřeby rodičů se mění, rozhodli jsme se od dubna rozšířit provoz této nové třídy na celodenní. Rodičům těchto dětí jsme tak umožnili hledat si zaměstnání,“ míní místostarosta.

Podle demografických prognóz nastane v nejbližších letech další vzestup porodnosti. V Hustopečích jsou i na tuto eventualitu připraveni. „V případě, že se bude zájem obyvatel města o umístění dětí v mateřské škole zvyšovat, jsme připraveni problém řešit. A to tak, abychom uspokojili naprostou většinu žadatelů,“ je přesvědčený Sadílek.