„Díky dostatečnému počtu peněz na nákup knižního fondu byla knihovna v loňském roce obohacena o dvanáct set titulů knih a sto čtyřicet kusů mluveného slova. Doufáme, že peníze na nákup knižního fondu zůstanou zachovány, jelikož nárůst čtenářů je zčásti způsoben i tím, že jim máme co nabídnout. Dalším faktorem bude zřejmě narůstající cena knih," uvedly knihovnice na webových stránkách města.

Vedení knihovny pořádá každé dva měsíce literární kavárnu, kam zve slavnější ale také méně známé autory. Každý první čtvrtek se navíc konají různé přednášky.

„Aby přilákali k četbě děti všech věkových skupin, mohou si učitelé každoročně vybrat z široké nabídky besed pro své žáky. Knihovna jimi ožívá téměř každé úterý a největší radost máme, když si děti pak samy přijdou knihy vybrat," doplnily mimo jiné knihovnice.