Mandloňové sady v Hustopečích jsou přírodní raritou, která vzbuzuje zájem botaniků a turistů, tudíž je nutné je chránit. Město proto vynaložilo značnou část peněz na jejich obnovu.

„Kromě ošetřování stromů se snažíme především o propagaci této místní zajímavosti. Návštěvníky města informují o mandloňových sadech informační tabule a v budoucnu by mandloňové sady měla zatraktivnit naučná stezka s odpočívadly a rozhlednou. Horkou letní novinkou je balíček Hustopečských mandlí, který si mohou turisté zakoupit u nás v turistickém informačním centru,“ vysvětluje vedoucí hustopečského infocentra Radka Samsonová. Snahou je docílit toho, aby se hustopečské mandle a mandloňové sady dostaly do povědomí širokého spektra lidí.

Napomoci by tomu mohly i ubytovací kapacity ve městě, které by nabízely balíčky Hustopečských mandlí svým návštěvníkům jako malou pozornost. Sladké plody v balíčku s logem města Hustopeče mohou být podle vedení města příjemnou pozorností, kterou si z jižní Moravy turisté odvezou.

KATEŘINA KOPOVÁ