„Prvního dubna začne oprava povrchů v ulicích Brněnská a Bratislavská,“ sdělil hustopečský místostarosta Libor Sadílek. „Ukončení této zakázky pak bude v poslední čtvrtině tohoto roku. Doufáme, že dojde k dodržení termínu, jímž je konec října,“ doplnil.

Kompletní opravu hlavního průtahu městem již delší dobu plánoval Jihomoravský kraj a město Hustopeče nebude stát vůbec nic. „Celou akci financuje ze svého rozpočtu a z dotačních titulů Jihomoravský kraj,“ vysvětlil místostarosta.

„Kraj je majitelem pozemků průtahu městem a je rovněž investorem. Ve výběrového řízení vybral jako dodavatele stavby firmu Dopravní stavitelství Brno. Město Hustopeče se k projektu připojí tím, že bude budovat osvětlené přechody pro chodce v celé délce průtahu,“ sdělil Sadílek.

Opravovat hlavní komunikaci, která protíná město, a po níž denně projede několik tisíc aut, není organizačně vůbec jednoduchá záležitost. Jak se bude tedy postupovat? „Celá akce bude termínově rozdělena na několik etap,“ prozradil Sadílek.

"V první části se bude opravovat jediný most, který máme na průtahu městem. Dále je v plánu v první části akce oprava komunikace od křižovatky u nádraží na ulici Bratislavská směrem ven z města na Břeclav až po benzínku Shell. Dalších 400 metrů zůstane povrch stejný až k odbočce na Horní Bojanovice, kde vznikne nový kruhový objezd,“ popsal průběh oprav hustopečský místostarosta.

Zmíněný kruhový objezd ale nebude jediný, který vnikne. „Také při sjezdu z dálnice se bude budovat nový kruhový objezd. Jsme tomu rádi, protože při příjezdu do města směrem od Břeclavi, tak směrem od Brna bude mít přirozené zpomalovací retardéry. Navíc kruhový objezd má ještě jednu výhodu, auta tak nestojí a jsou tedy nižší emise a hluk,“ poznamenal Sadílek.