Připravovaná revitalizace sídliště má obnovit veřejnou zeleň, vybudovat nové chodníky a opravit ty stávající. Součástí projektu bude i řešení parkování v okolí bytových domů a vybudování odstavných ploch na odpady.

„Zveme všechny obyvatele těchto sídlišť na veřejné projednávání této problematiky do zasedací místnosti městského úřadu. Sami obyvatelé daných lokalit nejlépe vědí, co jim v jejich okolí chybí, nebo co by šlo zlepšit. Vzhledem k tomu, že na těchto sídlištích žije více než dva tisíce obyvatel, je nutné vyslechnout jejich náměty,“ vyzval je k diskuzi místostarosta Libor Sadílek. Schůzka začne v budově radnice v pondělí 14. dubna od sedmnácti hodin. (had)