Členové hustopečské koalice zvrat nepřipustili. Na čtvrtečním zastupitelstvu rozhodli o tom, že počínaje únorem příštího roku vznikne zatím nepojmenovaná organizační složka, která bude sdružovat tamní infocentrum, mediální služby, městské kulturní středisko a M-klub.

„Finanční výbor doporučuje tato opatření provést. Stejně tak i rada města. Jsou nutná z pohledu snahy vyrovnat rozpočet,“ vysvětloval zastupitelům nutnost úspor na čtvrtečním jednání hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Opatření spočívají ve snížení počtu pracovníků v oblastech, které budou patřit pod jednu organizační složku města. Výběrové řízení na jejího šéfa se koná právě v těchto dnech. Takové řešení doporučila městu i nezávislá auditorská firma.

Občanskodemoratický zastupitel Jiří Kadrnka zdůraznil, že zejména z daní poputuje příští rok do městské kasy daleko méně peněz než v minulých letech. „Rozpočet na příjmové stránce je asi sto milionů korun ročně. Největší podíl je na daních. Loni to bylo přes osmašedesát milionů korun. Příští rok však dostaneme o šestadvacet milionů méně. S tím musíme něco udělat,“ podotkl radní.

Upravený návrh

Snahou vedení města je podle Kadrnky zachovat co nejvíce činností, které v současné době pod křídly města fungují. „Chceme je zefektivnit. Jsme přesvědčení, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná,“ zamyslel se Kadrnka.

Proti zrušení organizačních složek města a jejich přesunutí pod novou organizaci, s propuštěním šesti lidí se postavili na čtvrteční schůzi opoziční zastupitelé. Na jednání přišli s upraveným návrhem.

„Není to protinávrh, ale drobná změna, která zaručí fungování propagačních služeb, hustopečské televize a vinařské oblasti. Nabízíme možnost zvýšení kvality. V této variantě může pokračovat internetová televize. Tuto službu může zajišťovat stejný počet lidí. Peněžní úspora je stejná jako ve variantě koalice a nedojde k narušení kultury,“ podotkl Radim Nemeškal z opozičního Sdružení nestraníků.

Starosta zareagoval podivením, že je protinávrh na stole tak pozdě. Tento systém jsme měsíce diskutovali. A navíc nerozumím tomu, že ve svém návrhu počítáte s dvěma pracovníky navíc. Jak to tedy může vycházet finančně stejně?“ ptal se Kuchynka.

Další zástupkyně Sdružení nestraníků Hana Potměšilová vysvětlila, že hustopečská kultura přijetím dvou lidí navíc neztratí na kvalitě. „Hrozí výrazně, že když někdo onemocní, nebude možná zastupitelnost,“ zdůraznila zastupitelka. „Máte i srovnání obou variant. Ta naše nevznikla z hodiny na hodinu. Ale je velmi jednoduchá. Nevidím v tom nic velkého k rozebírání,“ poznamenala.

Ani její slova však nakonec nezabránila tomu, že zastupitelé poměrem hlasů třináct pro a osm proti zvolili první variantu počítající s úsporou šesti pracovních míst.