Kraj garantuje po převzetí hustopečské nemocnice, že 
v ní zůstane zachovaný rozsah dosud poskytovaných zdravotních služeb. „Je to minimum, které do budoucna vidíme, spíše budeme hledat další cesty, jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane dál pevně spojena 
s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijme do sítě krajských zdravotnických zařízení. Zachraňujeme tím tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví," uvedl hejtman Michal Hašek.

Kraj počítá s využitím nemocnice pro lůžkovou péči včetně následné a zdravotně-sociálních lůžek. Dále bude poskytovaná i ambulantní péče. Plánované datum převzetí je prvního července.