Na ustavujícím zasedání zvolilo všech devětadvacet zástupců obcí dva nové místopředsedy mikroregionu, kterými se stali starosta Borkovan Radek Valenta a starostka Zaječí Jana Hasiliková. Ve funkci předsedy zůstává i nadále hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

„Přivítali jsme dvanáct nových starostů, a tak se mikroregion věnoval především otázkám stanov a poslání, aby nově příchozí starostové pochopili jeho funkci. Společně jsme se dohodli, že i nadále budeme hledat projekty, které by mikroregion mohl společně zúřadovat,“ řekl Kuchynka.

Hovořilo se o již dokončených projektech, ale také o těch, které na schválení podané žádosti teprve čekají. Mezi doposud neúspěšnými je i projekt osmi obcí nazvaný Sběrné dvory, o jehož naplnění chtějí starostové opětovně usilovat.

V následujících letech se mikroregion hodlá soustředit převážně na turistický ruch a propagaci obcí. Do popředí se ovšem dostala i nová témata. Jedním z nich byla dopravní bezpečnost v obcích, jako je zlepšení dopravního značení a ukazatelů nebo instalace zrcadel na křižovatkách. Záběr nově se rýsujícího projektu je však mnohem širší.

„Na zasedání zazněla řada nových podnětů a témat. Jsem přesvědčený, že mikroregion bude i nadále plnit svou hlavně informační funkci a spojovat síly a nápady do podoby smysluplných projektů tak, aby byl pro obce přínosem,“ věří Kuchynka.

KATEŘINA KOPOVÁ