Na slavnostním zasedání zastupitelstva města v obřadní síni hustopečské radnice vedení města udělilo dvě čestná občanství im memoriam, tři ceny města a jednu cenu starosty. „Město Hustopeče si velice váží lidí, kteří něco dokázali,“ řekl při slavnostním obřadu starosta města Luboš Kuchynka. „Jsou to důležité věci, o kterých by měli vědět ostatní občané, ale i samotní ocenění. Že na ně někdo myslí a dokáže ocenit jejich skutky,“ dodal. Titulu čestný občan města Hustopečí se dostalo Filipu Kuberovi, švagrovi světoznámého malíře Alfonse Muchy, který působil v Hustopečích na přelomu devatenáctého a dvacátého století a byl nejvýraznější osobností „národního uvědomování“ českého obyvatelstva.

Čestné občanství za něj převzala vnučka Alfonse Muchy, výtvarnice Jarmila Mucha Plocková. Druhou osobností, které Hustopečští udělili čestné občanství města, byl profesor Jaromír Scholz, který se v roce 1905 v Hustopečích narodil a celý svůj život byl vynikajícím a prozíravým vědecko-výzkumným pracovníkem a uznávaným pedagogem. Cenu za něj převzal syn Josef. Cenu města Hustopeče převzal z rukou starosty primátor slovenského města Modra Vladimír Medlen. Zastupitelé mu ji udělili za rozvoj družebních styků mezi městy Hustopeče a Modra. Za dlouholetou práci u ochotnického divadla ve městě Hustopeče obdržel Cenu města Jiří Merlíček.

Jeho jméno je spojeno s řadou inscenací hustopečských, ale v poslední době i boleradických ochotníků. Třetí Cenu města za mnohaletou práci v tělovýchově obdržel Jaroslav Nádeníček (na snímku), který je živou legendou hustopečské turistiky. Tu budoval a pomáhal rozvíjet. Je držitelem titulu Mistr turistiky a jako první hustopečský sportovec získal v roce 1997 městskou Cenu Fair play. Cenu starosty získala Zdeňka Kiliánová za záchranu lidských životů při dopravních nehodách. V Hustopečích a u Vojkovic včasně zakročila a odborně provedenou první pomocí zachránila život dvěma ženám. Její odvahu ocenila před časem policie titulem Gentlemansilnic.