Podle místostarosty Hustopečí Bořivoje Švásty smlouva s posledním nájemcem vypršela s koncem uplynulého roku. „Nastavili jsme znovu určité podmínky pachtu," zmínil v pondělí místostarosta.

Umožnění sběru

Doba pachtu je jeden rok s právem na prodloužení. A podmínky? Umožnění volného přístupu alespoň do poloviny plochy každého sadu po celý rok, odstraňování náletu dřevin a spadených stromů a větví mandloní, umožnění sběru mandlí pro osobní potřebu návštěvníků na vymezeném území a zákaz oplocování sadů pevným plotem.

Zájemci mají na zaslání nabídky už jen pár dní. Hustopečský místostarosta Švásta ještě doplnil, že bude zapotřebí také upravit a provzdušnit zeminu v sadech.

V době největšího rozmachu v šedesátých letech dvacátého století rostlo v Hustopečích okolo 50 tisíc stromů na 185 hektarech. Postupně však mandloně začaly ustupovat meruňkám. Sady se zmenšovaly, až zůstaly poslední dva.