Pomoci má dotace, kterou se městu podařilo získat z ministerstva pro místní rozvoj. „Dotace bude činit šedesát procent způsobilých výdajů, které jsou v této chvíli vyčísleny na 6,2 milionu. Její výše bude tedy 3,7 milionu,“ vyčíslila projektová manažerka Pavla Novotná.

Hustopečští nyní čekají na vystavení registrace akce. Poté chtějí připravit výběrové řízení na zhotovitele. Dotaci mohou vyčerpat do tří let od vystavení rozhodnutí, tedy do konce roku 2023. Využít ji chtějí na stavební úpravy, interiéry se mají řešit zvlášť.