Řešením je bezplatně odevzdávat přepálené tuky a oleje z domácností na sběrném dvoře. Po vychladnutí je třeba oleje přelít do nádob a lahví a pak je předat obsluze sběrného dvora, která je soustředí do větší sběrné nádoby. „V žádném případě lahve s olejem nepatří do veřejných kontejnerů na plast. Ten je svážený svozovými automobily, které odpad v nástavbě lisují. Mohlo by tedy dojít ke znečištění celé várky plastových odpadů," upozornil Chrastina.

Jednoduché řešení

V malém množství lze podle něj rostlinné tuky v domácnosti nechat vsáknout do vhodného materiálu, jako je například stará strouhanka, piliny nebo ubrousek, a vhodit do bioodpadu. „V lokalitách s většími vývařovnami jsme zaznamenali vlévání olejů do vpustí dešťové kanalizace. Šachty se tím ucpávají, zapáchají a my je potom čistíme za cenu velkých nákladů. Pokud tato situace bude nadále trvat, uvažujeme o společném postupu při řešení s odborem životního prostředí a s městskou policií," varoval vedoucí technických služeb.

Větší provozy podle něj mohou využít jednoduchého řešení. „Na internetu lze najít společnosti, které použitý olej vykupují," poradil elegantní způsob, kam s nimi.