„Zpracovatel projektové dokumentace tehdy předložil jednu z možných variant. Vedení města se rozhodlo nápad znovu oživit a zadalo zpracovateli vypracovat několik možných návrhů zakomponování in-line dráhy do současného provozu hřiště,“ uvedla Nina Veselá z marketingu města.