„Stromky, které jsou z naší školky, budeme sázet v sobotu dvacátého října. Shodou okolností jsme se trefili do termínu Dne stromů. Je to veřejná akce, kdo chce, může přijít pomoci," pozvala zájemce Alena Dohnalová, jednatelka občanského sdružení Prostrom, díky jehož aktivitě nové stromy v Moravské Nové Vsi přibudou.

Vedle toho, že stromy vhodně doplní okolí kapličky, pomohou také zadržovat srážkovou vodu v krajině a poskytnou domov různým druhům živočichů

Třemi tisícovkami přispěje na nákup pomocného materiálu potřebného k vysazení stromů Neoveským i Nadace Partnerství.

Den stromů si každoročně připomínají i obyvatelé Břeclavi. Zatímco, v loňském roce se Město Břeclav zúčastnilo rekordu v sázení stromů, tentokrát bude akce skromnější.

„Letos mají obyvatelé města možnost vysadit ve spolupráci s radnicí tři stromy na sídlišti Na Valtické," prozradila pracovnice břeclavské radnice Eliška Windová.

Zapojit se a zasadit si strom mohou zájemci na břeclavském sídlišti už zítra. Sraz je ve tři hodiny odpoledne na tamním dvoře mezi bloky domů označených čísly osmnáct až dvacet osm.

„Svařák na zahřátí a nářadí je zajištěno. Děti se mohou těšit na hry se stromovou tematikou," lákala Windová.

Podobné stromové slavnosti se pořádaly od počátku minulého století v českých i moravských městech. Tehdejší nadšenci sázeli desetitisíce stromů, mezi nimi například také známou Husovu lípu pod pražským Petřínem.

Komunismem přerušená tradice se v České republice obnovila v roce 2000. S nápadem opět slavit Den stromů přišli botanik Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum oslav stanovili na dvacátého října, kdy nejenže stromy hrají všemi barvami, ale je vhodné je i sázet.

Poprvé podpoří výsadbou mladých stromů svátek v Boleradicích. „I přesto, že jsme neobdrželi dotaci na nákup stromů z programu Partnerství rozhodla se rada z prostředků městyse zahájit první etapu výsadby stromů v této lokalitě za přispění místních občanů, kteří se rozhodli darovat, případně zakoupit stromy pro výsadbu," píše na internetových stránkách Boleradic Drahomír Hausner.

Jak dodává, mimo vlastní sázení stromů rada městyse pracuje již druhým rokem i na projektu nazvaném Bezpečné stromy. Ten se zabývá nejen odborným zjištěním zdravotního stavu stromů, ale také návrhy na jejich ošetření a údržbu.

„Péče o stromy není jen jejich výsadba, ale především pravidelné ošetřování, údržba a ochrana," tvrdí Hausner.

sázení stromů

Břeclav

sídliště Na Valtické

pátek 19. října, 15.00 hodin

Boleradice

bývalá spalovna v Randlích

sobota 20. října, 9.00 hodin

Moravská Nová Ves

Blažejovská kaplička

sobota 20. října