Navrhovaná podoba Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje má na Břeclavsku první odpůrce. Některé obce se s materiálem teprve seznamují, třeba v Hlohovci už se schyluje k sepsání protestní petice.

„Obec Hlohovec se velmi důrazně staví proti rozšíření integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na svém území. Jeho zavedení by znamenalo značný, ne-li totální odliv cestujících v autobusové i vlakové dopravě,“ poukázala hlohovecká starostka Jana Vlková.

Dále by podle ní zavedení systému doslova umrtvilo cestovní ruch v obci a zhustilo provoz automobilové dopravy na chráněném území.

Podobu nových jízdních řádů, které mají začít platit od poloviny letošního prosince vypracovala společnost Kordis, kterou založil Jihomoravský kraj a město Brno. Jedná se o koordinátora integrovaného dopravního systému.

Ředitel a jednatel Kordisu Jaromír Holec říká, že návrh dopravního a tarifního řešení představuje soubor změn, které je nutné s obcemi řádně projednat. „První reakce jsme zaznamenali jak pozitivní, tak negativní. Připomínky je nutné řádně vyhodnotit a případně návrh systému upravit,“ sdělil Holec, který podotkl, že není důvod házet flintu do žita. „V dalším období až do začátku října bude možné s obcemi projednávat detailní návrhy jízdních řádů.

Starostové si mají možnost udělat obrázek o plánovaných změnách. Největší provozovatel autobusové dopravy na Břeclavsku – společnost Bors – jim v dopise vylíčil změny v zajištění dopravní obslužnosti.

Dopravce upozorňuje na skutečnost, že Integrovaný dopravní systém není doplňkem stávajícího systému, ale že jej v celém rozsahu nahrazuje.

Z vyjádření generálního ředitele Borsu Františka Zugara nicméně vyplývá, že společnost předpokládá po zavedení systému zvýšení dostupnosti veřejné dopravy a v konečném důsledku i její zlevnění pro občany.

Obce ovšem zatíží spoluúčast, s níž se počítá. „Je to padesát korun na obyvatele, což je u nás částka sto osmdesát pět tisíc korun. Systému se ale nebráníme, pokud pomůže, urychlí a usnadní lidem cestování,“ řekla valtická starostka Terezie Lvová, která zároveň dodala, že má velkou obavu například kvůli patrnému úbytku ranních spojů.