Dva Francouzi, Korejka, Japonka, Rus a Slovák. Řeklo by se, velmi různé kultury. Rozdíly se však při práci smazávají a zmladých lidí se stávají přátelé. Přes den shrabávají a pálí biomasu a tím se podílí na ozdravné kůře vzácné krajiny kolem Mikulova. Po práci pak vregionu poznávají památky a kulturu. „Když jsem přijížděla do Mikulova, čekala jsem nějakou zapadlou vesničku. Když jsem zjistila, jak to je, byla jsem velmi překvapená. Mikulov je to moc krásné město smnoha překrásnými památkami,“ svěřila se o přestávce při hrabání sena vrezervaci Mušlov francouzská studentka Solene Barny. „Práce to není zase tak těžká. Jsem spokojená. Líbí se mi, že je tak různorodá, proto se cítím užitečná,“ dodala na první pohled nenápadná dívka.

Ze začátku prý měla hodně otázek, čeho přesně se bude práce týkat. Po zjištění, že se jedná o chráněné lokality, pracuje s nadšením. „Po práci se cítím trošku unavená, ale to je taková zdravá únava. Navečer už zase mám energii na další program,“ podotkla súsměvem.

Solane podle svých slov ráda srovnává světové kuchyně, kčemuž má vMikulově příležitost. Večeři totiž připravují vždy dva brigádníci. „Hned první den po příjezdu jsem jedla vaši gulášovou polívku. Byla moc dobrá,“ chválila klasický buřt guláš. Velmi jí chutnalo i korejské a japonské jídlo. Její nová kamarádka z Japonska připravila kari a korejská účastnice tábora připravila smažené maso srůznými přísadami. Obě dívky zAsie si zdomu přivezly instantní základ jídla, a to včetně omáček.

Mladá Francouzka už měla možnost uvařit typicky francouzské jídlo. Jak se svěřila, byl trochu problém stím, že vobchodech nejsou úplně stejné potraviny jako vjejí domovině. „Třeba když jsem přišla do obchodu, byla jsem překvapená tím, kolik u vás máte druhů džusů nebo uzenin. Bylo pro mě těžké vybrat to, co jsem kvaření potřebovala,“ přiznala. Třeba když měla vplánu udělat francouzský koláč, jednou zingrediencí byly až na prášek rozemleté mandle. V žádném obchodě je ale bohužel neměly, takže musela trochu improvizovat.

Velmi zajímavé pro ni byla rovněž srovnání české a francouzské historie. Dozvěděla se hodně o Lichtenštejnech a Ditrichštejnech. Jak říká, ve Francii šlechtické rody nepůsobily tak dlouho, po revoluci se všechno změnilo. „Naopak u vás působily mnohem déle. Měly větší vliv na rozvoj města,“ řekla Solene, pro níž je mikulovský mezinárodní tábor už třetí zahraniční zkušeností. Poprvé byla na brigádě vNěmecku a hned další rok vPortugalsku, kde se seznámila sČeškou. Povídaly si o České republice, kterou prý ve Francii hází do jednoho pytle se zbytkem východní Evropy. Slovo dalo slovo a skamarádkou vyrazily nejprve do Prahy a pak se Solane rozhodla i pro účast na mezinárodním táboře. A jak říká, teď je ráda, že tak učinila.

Nestátní nezisková organizace INEX

Sdružení dobrovolných aktivit každoročně přijímá na 400 dobrovolníků ze zahraničí, organizuje na 40 krátkodobých mezinárodních projektů (táborů)
Jeden z dobrovolnických táborů probíhá od 19.8. do 1.9. v Mikulově, na půdě správy CHKO Pálava. Organizací, která připravuje pracovní program a vytváří zázemí je Centrum ekologické výchovy Pálava,

Mezinárodní dobrovolnický tábor INEX

Letošní rok je skromný na účastníky, zato velmi rozmanitý. Tábor zahrnuje 6 účastníků a 2 vedoucí (2 Francouzi, Rus, Slovák, Korejka, Japonka), kontaktním jazykem je angličtina, za pobyt se stravou pracují až 6 hodin denně v rezervacích kolem Mikulova, odpolední činnost zahrnuje hry, setkávání s místními lidmi, poznávání zvyklostí, tradic a kultury místa, vzájemné obohacení účastníků doplňuje příprava tradičních jídel.


Program Dobrovolnického tábora INEX 2007

Po 20.8.PR Sv. kopeček stříhání pajasanů, návštěva místní hospody (Devatero řemesel)
Út 21.8. PR Sv. kopeček stříhání invazních dřevin, návštěva Dětského domova v Mikulově, prohlídka města, večer při francouzském jídle (připravuje francouzská dvojice)

St 22.8. Příprava prostor pro nové působiště ekocentra Pálava (loupání barvy, úklid, natahování folie), návštěva kostela sv.Václava, (jídlo připravují Japonka s Korejkou), setkání s mikulovskými studenty v Modré čajovně, čajový večer se stolními hrami

Čt 23.8. Hrabání, nošení a pálení biomasy na rekultivaci Mušlovské pískovny (tradiční jídlo připravuje Slovák), večer hospoda s místní mládeží

Pá 24.8. Hrabání, nošení, pálení biomasy Mušlov, večeře vedoucí (česká), návštěva vinné sklepa pana Solaříka

So 25.8. Poznávací výlet do Lednického areálu, návštěva akvárií Malawi, skleníku, pozorování ptactva

dalekohledem na Zámeckém rybníce, minaret, plavba lodí k Janohradu, návrat zpět (večer Eurotrialog nebo sledování anglicky mluveného filmu z DVD

Ne 26.8. Volný den (možnost přejít hřeben Pálavy, navštívit Valtice)

Po 27.8. PR Sv. kopeček odstraňování invazních dřevin, návštěva jezdeckých koní u Hlavenků, projížďka, večeře organizátoři (indické vegetariánské)

Út 28.8. Odklízení travní hmoty v PR Turold, návštěva jeskyně na Turoldu, pohybové hry na hřišti, večer kino/hospoda setkání s místními studenty (vaří vedoucí)

St 29.8. Odklízení travní hmoty v PR Turold, přespání na klentnickém hřišti pod Sirotčím hrádkem spojené se hrami a opékáním

Čt 30.8. Pomoc při překládce biomasy do kompostovacích jam/ odstraňování invazních rostlin v PR Sv. kopeček, odpoledne s dětmi z dětského domova (hry na stanovištích které budou děti střídat,fotbal, předvedení dětí)večeře v duchu francouzských tradic

Pá 31.8. Odstraňování invazních dřevin v PR Sv. kopeček, odpolední hry, návštěva restaurace-tradiční česká jídla, rozlučkový večer v čajovně, rozloučení s místní mládeží

So 1.9. balení, úklid, loučení,odjezd, ti co zůstanou-večer možnost navštívit Evropskou noc pro netopýry

Ne 2.9. odjezd