Na zajímavé ceny se mohou těšit ti návštěvníci, kteří zavítají do kanceláře Turistického informačního centra Mikulov jako deseti-, dvaceti-, třiceti-, ctyřiceti-, padesáti a šedesátitisící v pořadí od začátku roku 2011. Aktuální informace o poctu návštěvníků jsou k dispozici na www.mikulov.cz. Ve středu přivítalo mikulovské infocentrum dvacetitisícího návštěvníka. Byl jím turista z Kopřivnice, který obdržel symbolicky diplom a cenu. Stav návštěvnosti k šestému červenci je 21 495 lidí.