„Žádosti se týkají vlastníků drobných památek jako jsou kapličky, kříže nebo sochy. Někteří z nich by na opravu běžně nedosáhli a památce by hrozilo, že se rozpadne. Takto se vlastník zapojí minimálně deseti procenty ze sumy plánovaných oprav a na dotaci dosáhne. Žádat mohou obce i fyzické osoby," vysvětlila Eliška Windová z břeclavské radnice.

Z dotačního programu ministerstva se v minulosti podařilo vyčerpat v obvodu Břeclavi už téměř tři miliony korun. Loni přispěla na záchranu památek v regionu suma 642 tisíc korun.

Díky nim došlo k postavení povalených náhrobků na židovském hřbitově v Podivíně a k opravě kaple svaté Terezie v Kosticích. Velké Bílovice začaly s příspěvkem 61 tisíc restaurovat litinový kříž. Břeclav se pustila do opravy kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi a Bulhary opravily bránu hřbitova.

Největší část dotace, 173 tisíc korun, dostalo Zaječí na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého. Tu nechaly v Nových Mlýnech spravit i Přítluky. „Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky, který se bude podílet minimálně deseti procenty nákladů. Minimální výše příspěvku, o který lze žádat, je padesát tisíc korun," uvedla Viera Hanáková z břeclavského městského úřadu s tím, že letos se rozlišují žádosti pro plátce a neplátce daně z přidané hodnoty.

Z programu podle ní nelze hradit modernizace objektů jako zateplování, elektroinstalace, kanalizaci, vzduchotechniku, nové typy oken a dveří nebo nové vikýře. Podobně jako úpravy veřejných prostranství a pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu či projektovou dokumentaci.

Žádost musí zájemce podat do konce dubna letošního roku. Formuláře jsou na webu Břeclavi a městském úřadě.