Inspektoři zkoumali vzorek lesního medu ve zlínské prodejně Jednoty. „Vzhledem k tomu, že jde o potravinu živočišného původu, můžeme ji kontrolovat jen v obchodní síti, nikoliv ve výrobě. Sankce tak jde za prodejcem. Naše zjištění jsme ale předali Státní veterinární správě, která je kompetentní k dořešení u výrobců a dovozců. Vadnou šarži jsme nařídili stáhnout z trhu, kde by už nyní být neměla," říkal Břeclavskému deníku mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Kontroly desítek různých medů se uskutečnily minulý měsíc, výsledky jsou známé od začátku tohoto týdne. Jednatel lednické firmy Milan Češka nepovažuje zjištění inspekce za problémové. „Ročně vykupujeme tisíc vzorků a nelze je zkontrolovat všechny, pouze nahodile, což také děláme. Aby bylo možné med stáčet, musí se ohřát. Snažíme se o to, abychom vykupovali med dříve neohřátý, ale ne vždy se to podaří. A inspekcí kontrolovaný med byl ohřátý více než měl, to je celé. Nikoho jsme neotrávili a máme spoustu spokojených zákazníků, které takové věci ani nezajímají. Úředník zkrátka udělal svou práci," reagoval jednatel.

Zatímco on se k obraně proti zjištěním inspekce nechystá, jiní jednají opačně. Nejvíce stižená firma JSG med z Plzně podala ústavní stížnost. Kontrolou neprošel ani jeden z jejich dvanácti vzorků. JSG med odmítá metody testů SZPI a tvrdí, že Státní veterinární správa, druhá kontrolní instituce, nikdy neobjevila v jeho medech žádné nedostatky. Kroky inspekce chápe jako protežování konkurence a podala na SZPI trestní oznámení.

Zároveň nedávno podala na metody inspekce ústavní stížnost a další připravuje k ministerstvu zemědělství. „Metody používané SZPI nejsou mezinárodně schválené a nejsou v kodexu Alimetarius, který je závazný pro med v celé Evropě," uvedla spolumajitelka firmy JSG Gabriela Straková.

Ze všech zkoumaných vzorků medu jich vadu vykázalo šedesát procent. Loni to byla polovina. „Vzhledem k tomu, že med patří k nejproblema­tičtějším komoditám, které kontrolujeme, můžeme s jistotou konstatovat, že se kontroly budou opakovat," dodal Kopřiva se vzkazem.