Inspektoři totiž v bořetické prodejně objevili nejen trus od škůdců, ale dokonce i mrtvého hlodavce.„Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výrazně zanedbaný úklid, hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu, nečistoty na podlaze,“ informovali inspektoři.

Objevili také nečistoty na regálech či zařízeních. „Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin. Nevhodně skladované potraviny,“ doplnili další svá zjištění inspektoři.Ti následně určí provozovateli lhůtu, do níž má prodejnu uvést do pořádku.

Obchodníci především z ekonomických důvodů chtějí nedostatky odstranit co nejdříve, aby mohli znovu otevřít. "Většinou jsou schopní uvést provozovnu do řádného stavu dříve, ještě před uplynutí termínu," sdělil za inspekci referent Marek Bartík. Následně tedy obchodníci inspektorům zavolají, aby mohli provést opakovanou kontrolu. Po jejím provedení mohou po zjištění řádného stavu dovolit opětovné otevření provozovny.