Nová aktivní, interaktivní, multifunkční a moderní expozice nahrazuje deset let starou a statickou výstavu té původní. Vyšla na více jak osm milionů korun a peníze na ni získala radnice z evropských fondů. „Denně sem na Pohansko zamíří tisíce cyklistů. Jen malá část z nich se však na expozici jde podívat. Bylo proto vhodné ji zmodernizovat a upravit,“ řekl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Původní zastaralou expozici nahradila moderní interaktivní. Cílí podle místostarosty Petra Vlasáka především na děti a mladé lidi. „Jde nám o to, aby si školáci z Břeclavi a okolí našli vztah k Velké Moravě právě skrze Pohansko a to, co zde nově představujeme. Pro Břeclav je zámeček jednou z nejnavštěvovanějších turistický atraktivit, které v katastru máme. A je třeba toho využít,“ podotkl Vlasák s tím, že sloužit má zámeček nově také k pořádání kulturních a společenských akcí nebo přednášek.

Lovecký zámeček Lány se otevřel i s apartmány.
VIDEO: Lovecký zámeček Lány se představil s koupelnami i cykloapartmány

Inspiraci pro vznik expozice Břeclavští sbírali v dolnorakouském Asparn an der Zaya nedaleko Mistelbachu. Zde se nachází archeoskanzen, který doplňují moderní vnitřní výstavní prostory. Před pár lety dokonce dostavěli repliku raně středověkého velkomoravského kostela, jehož základy nalezli mezi lety 2008 až 2012 archeologové právě na Pohansku. Z Pohanska, které je jedním z nejvýznamnějších nalezišť, mají archeologové za pětašedesát let bádání stovky tisíc nálezů. Ty nejlepší z nich jsou vidět právě uvnitř původního lichtenštejnského empírového loveckého zámečku.

„Modernější expozice představí lidem to, co tady kdysi opravdu bylo, ale dnes už není vidět. Jsem moc rád, že se podařilo toto období oživit tak, aby bylo lidem pochopitelné. A jsem taky rád, že se dá expozice podle potřeb přesunovat. Věřím, že stěhování nezpůsobí žádné rozklížení koncepce a expozice bude dál sloužit tomu, čemu má. A seznámí lidi se životem našich velkomoravských předků, tím, co dělali a celkově s živým Pohanskem v době devátého století,“ okomentoval archeolog Petr Dresler.

Čerpali z archeologických faktů

Obnova původní expozice začala na jaře letošního roku. „Inspiraci jsme čerpali z daných historických a archeologických faktů. Obecně ale také ze zkušeností, více jak deset let se zabýváme multimediálními expozicemi a instalacemi. Nejsložitější bylo poprat se s tím, že jde o památku pod ochranou UNESCO. Nesmíme tedy nikam zasáhnout, nic udělat nově a celá expozice musí být mobilní. Pochopitelně nám práci ztížilo i to, že jde o budovu starou, je to zámek, kde není vše na centimetry přesné. Především pak v hlavním sále jde o mnoho centimetrů převýšení,“ přiblížil David Zaorálek se společnosti Spectrum Production těžkosti, s nimiž se jako autoři expozice museli potýkat.

Zabrat dali zhotovitelům také trojrozměrné modely a vizualizace. „Tvořili jsme model areálu, který měl několik hektarů. Šlo o vysoké stovky hodin práce. Obecně nám expozice zabrala něco okolo čtyř tisíc hodin práce,“ vyčíslil Zaorálek.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

S dokončením expozice ve vnitřních prostorách zámečku možná Pohansko neutichne. Právě naopak. „Do budoucna máme v úvaze také exteriér zámečku. Konkrétně na louce před zámečkem bychom rádi vybudovali novou zemnici a nahradili tu stávající. Také bychom chtěli oživit základy kostelů. To je ovšem zatím pouze vize, na které budeme společně s Masarykovou univerzitou, městem a Agenturou ochrany přírody a krajiny spolupracovat,“ nastínila Silvie Vymyslická, zástupkyně ředitele Městského muzea a galerie Břeclav, které zámeček Pohansko spravuje.

ZÁMEČEK POHANSKO
Nachází se v bezprostřední blízkosti cenného archeologického naleziště z dob Velkomoravské říše v oboře Soutok.
Postavit ho nechal v letech 1811 až 1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna.
O vzhled stavby se postarali knížecí architekti Josef Hardtmuth a Josef Kornhäusel.
Od roku 1959 v areálu zámečku intenzivně pracují archeologové. Výsledky svého bádání a život Velkomoravanů zde prezentují pravidelně až na několikaleté časové období.
Mezi lety 1987 až 1998 byl totiž zámeček v dezolátním stavu.