Náramky poslouží k neomezeným průchodům přes pokladny v uzavřených zónách. 

KATEŘINA VAJSOVÁ