Právě tuto ulici totiž často volí jako objízdnou trasu řidiči, kteří se chtějí vyhnout kolonám v dopravní špičce. Nezřídka zde navíc překračují povolenou rychlost. „Požadavek na retardéry vzešel od občanů, kteří zde žijí. Zvolili jsme dražší nehlučnou variantu. Podle první kontroly mohu říci, že zpomalovací prahy ke zklidnění dopravy výrazně pomohly,“ uvedl tamní starosta Svatopluk Pěček.