„Dříve se mandle z tohoto sadu průmyslově zpracovávali dnes už slouží místním a návštěvníkům pouze jako suvenýry,“ uvedli zástupci města na svém facebooku.

KATEŘINA VAJSOVÁ