Má sloužit k dobudování a rekonstrukci sběrných dvorů, zajistit dostatečnou kapacitu kontejnerů, oplocení či nákup techniky. Zatímco část obcí se zapojila do velkého projektu společnosti Hantály, jiné se rozhodly jít vlastní cestou.

„Menší projekt před časem nabízely i Hantály. Protože se ale dlouho nic nedělo, rozhodl se starosta Uherčic jednat sám. Vytvořila se tak druhá skupina, kterou zaštítilo Hustopečsko,“ vysvětlil tajemník mikroregionu Tomáš Lengál.

Oba projekty musí být připraveny do konce října. Šance na získání dotace bude záležet také na připravenosti každé obce. Ty proto horečně pracují na územních rozhodnutích a stavebních povoleních. Který z projektů nakonec na státní peníze dosáhne, o tom se rozhodne až koncem roku.