Prostor lomu se tím stal chráněným územím stejně jako Turold, Svatý kopeček a Šibeničník. „Tyto rezervace tvoří rekreační zázemí města a poskytují turistům i místním prostor pro trávení volného času. A naším přáním je, aby veřejnost vnímala nově vzniklé chráněné území podobně, a aby z tohoto krásného kusu přírody měl potěšení každý, kdo ho navštíví," uvedl Jiří Kmet ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Slova díků podle něj patří manželským párům Židelovým a Jandíkovým, kteří se o cenné místo pravidelně starají. Pomocnou ruku podávají rovněž tamní rybáři, mikulovští skauti, sportovci a potápěči zajišťující úklid dna. „Je nutné si uvědomit, že toto území má malou rozlohu a není schopné se bez úhony vypořádat s velkým množstvím rekreantů. Pokud by návštěvnost přerostla únosnou mez a začalo by docházet ke zhoršování kvality vody nebo ke škodám na přírodě, bylo by zřejmě nutné zavést regulační opatření," upozornil ochranář.