Odpoledne se postupně scházeli sousedé, aby se společně zastavili, popovídali si, popili či zazpívali známé koledy. Další si zase nakoupili ve více než dvaceti stáncích s rukodělnými výrobky a nejrůznější jídlem.

O dokreslení pravé předvánoční atmosféry se postaralo husté sněžení, které se nad obcí snášelo až do brzkých večerních hodin. Jarmark se konal v sobotu.