Čtyřmetrová bronzová socha je do Mikulova od autora zapůjčená zdarma. Základní tvar díla vychází z lidské figury a je pokrytý geometrickým reliéfem. „Šestiúhelníková síť je je jednou z primárních stavebních struktur hmoty. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík, jehož molekuly jsou tvořeny šesti atomy a vytvářejí prostorový útvar podobný medové plástvi. Uvnitř šestiúhelníků je kruhové jádro. Kruh symbolizuje celistvost, jednotu a řád a napříč mnoha kulturami je zobrazován jako nepřekonatelný ideál dokonalosti, symbol slunce i vesmíru,“ popsal geometrickou symboliku autor díla.

Starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová popisuje zastupitelům setkání s jednou z matek místního školáka, která ostře reagovala na uzavření školní jídelny.
Kontroverzní video k odvolání starostky nepovede, říkají zastupitelé z Věstonic

Socha je v Mikulově umístěna jen dočasně a následně se přesune dál. V mikulovském zámeckém parku její pouť začíná. Slavnostní odhalení je naplánované na neděli 15. října na čtvrtou hodinu odpolední.

Už jste sochu v parku zahlédli? Co na ni říkáte?


Nahrává se anketa ...