„Majitelé komerčních nemovitostí v ulici Valtická, mezi nimi i starosta, vymysleli kulantní způsob, jak na náklady města zhodnotit své pozemky. Založili si občanské sdružení a navrhli městu, aby v průmyslové zóně, kde působí a kterou vlastní, vybudovalo chybějící technickou infrastrukturu a na své náklady opravilo tu stávající," kroutil hlavou už před zasedáním Solařík. Překvapilo jej, že radní materiál k projednání vůbec doporučili.

Starosta Mikulova Koštial včera uvedl, že v souladu s legislativou zastupitelům předem ohlásil, že by v této věci někdo mohl vidět střet zájmů.

„Argumenty pana Solaříka ale odmítám. Tamní situace je komplikovanější. V areálu je zóna bydlení se čtyřmi rodinami. Ty jsou závislé na tom, zda v areálu vše funguje. V komerční zóně působí dále asi deset firem se stovkou zaměstnanců. Je zapotřebí tam udělat chodník i kanalizaci," přiblížil Koštial svůj pohled.

Podle něj jde o dlouhodobě opomíjenou záležitost, se kterou se musí něco udělat.

Solařík vidí problém spíše v pomoci tamním podnikatelům než obyvatelům domů. „Aby město budovalo v soukromých areálech technickou infrastrukturu považuji za celkem bezprecedentní. Starostova role v celé záležitosti a úsilí, které tomu věnuje, je zcela nad rámec jeho kompetencí a povinností," řekl Břeclavskému deníku.

U zastupitelů ale neuspěl. „Otázky k tomuto bodu vznesli kromě mě jen kolegové Žišková Vágnerová a Štogl. Nikdo jiný asi neměl potřebu se zeptat," dodal Solařík.

Většina hlasovala pro

Návrh pak prošel většinou hlasů. „Zastupitelé se usnesli, že vybudování infrastruktury berou na vědomí. Schválili i přípravu projektové dokumentace. V usnesení je, že se peníze budou hledat i mimo prostředky města," sdělil včera tajemník Městského úřadu v Mikulově Jiří Večeřa.

Náklady na vybudování inženýrských sítí ve Valtické ulici včetně Průmyslové zóny Východ, jak se tamní území označuje, odhaduje vypracovaná studie na 25,5 milionů korun.

„Zastupitelé mě pověřili jednáním s podnikateli, kteří tam vlastní nemovitosti, o jejich peněžní spoluúčasti na této akci. Bude možné žádat i o dotace," upozornil starosta.

Solařík se naproti tomu obává, že výsledkem bude pouze zhodnocení ceny tamních nemovitostí, které tak bude možné dráž pronajímat a lépe prodat.

„I když je rozhodnutí zastupitelstva spíše vágní, uvažuji o tom, zda jej nenapadnu," naznačil opoziční zastupitel.

Žádost podalo na radnici sdružení Komerční zóna Mikulov jihovýchod, jejímž členem je i Rostislav Koštial.