Rybářům u Hlohovce není hej. Místo aby při prvním podzimním výlovu na Břeclavsku lovili hlavně vánoční kapry, v sítích místo toho převažuje bezcenný karas. Na problém s přemnoženou plevelnou rybou upozornili rybáři už dříve. Je podle nich důsledkem letnění rybníků. Ochránci přírody to odmítali. Teď uvažují o novém postupu v nakládání s vodami a letnění rybníků možná pozastaví.

„Karasi, které tady rybáři vyloví, putují do Agrodružstva Jevišovice. Budou zpracovaní na krmivo pro drůbež. U výlovu jsme smluvně zavázaní, že budeme na své náklady likvidovat nadbytečného karasa,“ vysvětlil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Otto Vaďura ze společnosti APH rybníky, která na soustavě rybníků Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský léta hospodaří, dopředu pohrozil, že pokud by se ochranáři o tuny plevelných ryb nepostarali, vysypal by je někam na břeh a nechal napospas osudu.

Tři miliony karasů

„Počítám, že vylovíme tak šest vagónů karasa, což představuje dva a půl až tři miliony jedinců. Kaprů bude přibližně tři sta padesát metráků, takže kolem patnácti tisíc kusů. To je obrovský rozdíl a důsledek totálního nesmyslu, na který dlouho upozorňujeme,“ poukázal Vaďura na plán péče o tamní rybníky.

„Viděl už někdo, aby se ryby nakládaly nasucho do kontejneru? Já v životě ne. Když na Vánoce prodáváte kapra, tak musíte každého odborně zabít, jinak je to týrání zvířat. Teď bych chtěl vidět někoho, jak tady bude zabíjet tři miliony těchto ryb,“ podotkl rybář.

Souhra náhod?

„Když jsme minulých čtrnáct dní připravovali tento výlov, tak jsme se opakovaně ptali na odhad, kolik toho karasa tady bude. Nebyli nám schopní říct přesnější číslo,“ řekl Matuška, nicméně dodal: „Souhlasím, že je ho hodně. Počítám, že kolem čtyřicet tun.“

Tuny karasa v rybníce přičítá i jisté souhře náhod. „Karas je v té soustavě dlouhodobě. Samozřejmě je to reakce na způsob hospodaření a nějak se s tím musíme vypořádat. To dokazujeme účastí na tomto výlovu a spoluprací,“ vysvětlil Matuška.

Osička: Domluva je nutná

Přemnoženého karasa považuje za velký problém i ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. Pohořeličtí rybníkáři hospodaří na rybníku Nesyt, který leží kousek za Hlohoveckým.

„Předpokladem je zvážit výšky obsádek pro ty rybníky a taky instalaci slupů pod rybníkem Nesyt, aby se zabránilo přesunu karase při jeho lovení do dalších rybníků,“ nastínil možné řešení Osička. Jak říká, záleží na správci rybníků, jak se k problému postaví. Nutná je podle něj samozřejmě domluva rybářů s ochranáři.

„Doufám, že se ochránci přírody s těchto dopadů poučí a že zkrátka některé věci vezmou a dají říct i od protistrany. Je to o vzájemné diskuzi a pochopení,“ zdůraznil Osička.

Matuška naznačil, že u rybářů nepopulární letnění rybníků se zřejmě omezí. Už letošní odpočinek dna Prostředního rybníka byl v omezené míře. Zda bude příští rok úplně letněný Mlýnský, je podle Matušky nejisté. Jeho hladina možná zůstane na běžné úrovni. „Máme totiž určitý rozpor s možností, jak nakládat s vodami,“ konstatoval.