„Areál se nachází za kulturním domem. Objekt využíváme při různých akcích, jako jsou hody, cyklobraní nebo setkávání občanů. Areál je velmi zastaralý. Nejsou tam inženýrské sítě, špatné jsou i plochy,“ naznačila důvod velké opravy starostka obce Božena Bošiaková s tím, že projekt je plánovaný na pět milionů korun. I proto chce úřad opravy rozplánovat na etapy.

„Získali jsme za loňské vítězství v soutěži Vesnice roku za oranžovou stuhu příslib na dotaci šest set tisíc korun. Takže jsme si nechali zpracovat projekt,“ dodala starostka. Přesto doufá, že se jim podaří nakonec cenu snížit.

Jak uvedla, cílem opravy areálu je i to, aby měla obec co nabídnout nejen návštěvníkům, ale hlavně tamním obyvatelům. Především mladým, kteří v Jevišovce staví.