Spor o budoucnost zrekonstruovaných zámeckých jízdáren, které se proměnily v multifunkční centrum, doutná v Lednici na Břeclavsku už několik let. Nyní se podle všeho blíží ke konci. Převzít do správy by je totiž měli zpět památkáři, kteří jízdárny pronajímali Multifunkčnímu centru zámek Lednice.

Zámecké jízdárny v Lednici.
Předejte zámecké jízdárny, vyzývají kritici lednického starostu

LEDNICKÉ JÍZDÁRNY

* Přeměna jízdáren spolkla na půl miliardy korun.
* Objekt má v pronájmu Multifunkční centrum zámek Lednice. A to až do roku 2026.
* Okrašlovací spolek Lednice letos v dubnu vyzval starostu obce Kabáta, aby jízdárny předal zpět do užívání památkářům.

Deníku Rovnost to řekl ředitel kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu Petr Šubík, do jejíž správy zámek spadá. „Nyní jednáme o ukončení stávající smlouvy o výpůjčce a chystáme inventuru. Předpokládané převzetí jsme se zástupci kraje domluvili na 1. ledna 2022,“ potvrdil Šubík.

O krok blíže je tak myšlenka vzniku reprezentativního návštěvnického centra s několika novými pokladnami či prodejnou suvenýrů. „Nastavili jsme harmonogram a postup tak, abychom na tom příští rok ihned po převzetí jízdáren začali pracovat,“ sdělil ředitel.

V jízdárnách má vzniknout prostor se zázemím pro kongresy, školení, k pořádání reprezentativních akcí, koncertů, ale i k využití obcemi, Jihomoravským krajem či brněnskou Mendelovou univerzitou.

Jednání o budoucnosti jízdáren, jejichž nákladný provoz rozděluje obyvatele obce, potvrdili i představitelé kraje. „V této věci došlo k posunu. Jednáme s Národním památkovým ústavem o způsobu předání, o ukončení staré smlouvy a o smlouvě nové. Ta by měla zabezpečit, aby jak obec, spolky a kraj, tak i univerzity měly další možnost využívání tohoto unikátního areálu. Chceme problém vyřešit do konce letošního roku,“ řekl Deníku Rovnost náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Na Stolové hoře se pásly ovce a kozy na volno.
FOTO: Spaseno. Ovce a kozy se přesunuly na Dunajovické kopce

S využitím opravených prostor, jejichž přeměna spolkla půl miliardy, právě tímto způsobem, počítají i památkáři. „Chceme spolupracovat s obcí, s univerzitami i dalšími subjekty. Máme k dispozici velký sál, který je přesně pro tyto účely určený,“ přitakával Šubík.

Lednický starosta Libor Kabát se k věci nyní staví spíše zdrženlivě. „Pan náměstek Zámečník z pozice zástupce kraje jako jednoho ze subjektů, který je členem sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, zkusí vyjednat nejpříhodnější podmínky. O následném využití se stále jedná. Zatím se však nesešlo ani představenstvo sdružení,“ komentoval starosta.