Ten se ale brání tím, že nové hráze a úpravy koryt řek nevznikají kvůli složitosti prací a veliké rozloze ohrožených oblastí.

„Například ve Vranově, kde chceme rekonstruovat současného hradicího zařízení, je potřeba hodně potápěčských a zámečnických prací,“ uvedl Ladislav Juříček z Povodí Moravy.

Plánů na protipovodňová opatření má přesto několik. „Projekty máme čtyři. Už stavíme v Blansku, letos ještě začneme ve Spešově a Vranově. V Letovicích muselo být kvůli změně prací vypsáno nové výběrové řízení. Novým cílem je zvýšení kapacity koryta řeky,“ uvedl Juříček.

Pokud by všechny plánované akce vyšly, dosáhl by jejich celkový rozpočet stosedmaosmdesáti milionů korun.

Současné vedení kraje zase dává zpoždění staveb za vinu ministerstvu zemědělství. Podle něj totiž zpomaluje žádosti. Ministerstvo se odvolává na zdlouhavá jednání s majiteli pozemků, které chce kvůli pracím vykoupit.

I ono má nicméně množství návrhů, které by rádo uskutečnilo. „V současné době eviduje v Jihomoravském kraji celkem jednatřicet záměrů protipovodňové ochrany. Celkové náklady dosahují téměř šesti set šedesáti milionů korun,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Podle jeho slov dojde k zahájení většiny již schválených prací s největší pravděpodobností příštím roce. „Pro období 2007–2013 jsme v Programu Podpora prevence před povodněmi II vymezili částku deseti miliard korun,“ upřesnil Vorlíček.

Opatření proti velké vodě by mohla vyrůst například ve Znojmě, Jevišovce, Podhradí nad Dyjí, Břeclavi, Novosedlích, Slavkově u Brna, Štěpánovicích nebo v Lanžhotě.