Ve vinařské škole vládne atmosféra strachu, lži a přetvářky. Tvrdí to už i otec bývalé studentky, který poslal Břeclavskému deníku dopis. Staví se v něm na stranu nespokojených učitelů.

„Po zveřejnění článku v Břeclavském deníku o vzpouře učitelů proti paní ředitelce Machovcové na Střední vinařské škole ve Valticích jsem se rozhodl reagovat a podpořit učitele, kteří našli odvahu a postavili se proti chování a jednání paní ředitelky," píše Josef Sobotka.

Jeho dcera valtickou školu čtyři roky navštěvovala. „Už výsledky loňských maturit měly být podnětem k tomu, aby se něco začalo měnit. Je přece vizitkou školy a hlavně paní ředitelky, jak jsou žáci připravováni," upozorňuje mimo jiné ve svém dopise.

A pokračuje: „Ale jak měla výuka vypadat, když během čtyř let odešlo či bylo nuceno odejít asi kolem pětadvaceti učitelů? To byli tak neschopní, nebo jenom nesympatizovali s paní ředitelkou? O pár učitelích vím, že to byli lidé kvalitní a mezi žáky oblíbení, ale už dále nemohli snášet příkoří a psychický teror nevydrželi."

Sobotka doufá, že jak články v Břeclavském deníku, tak i jeho reakce přimějí kompetentní osoby k zamyšlení, ale zejména k aktivnímu jednání a změně. „Záleží mi na budoucnosti střední vinařské školy a také na jejím dobrém jméně," uzavírá.

Učitel angličtiny na valtické škole Lukáš Růžička se však obává, že se „celá věc opět vhodně politicky smete pod koberec, obyčejný člověk se ničeho nedovolá a škola se bude potápět dál, dokud se to bude vyplácet. A pak se zavře."

„Pan Janda (krajský radní pro školství z ČSSD – pozn. redakce) má jasný stranický úkol – vyřešit situaci. Problémem je, že nechce řešit příčinu, ale pouze následek. Podle něj se máme dohodnout, ale nikdo nám žádnou dohodu nenabídl," argumentuje Růžička.

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek (KDU-ČSL) „zametání pod koberec" odmítá. „Všechny podněty řešíme. Valtické škole je i z toho důvodu, že se jako jediná v kraji zabývá vinařstvím, třeba věnovat do budoucna větší pozornost. Měl by například vzniknout poradní sbor. Spokojenost s výsledky této školy určitě na kraji nevládne," přiznává Juránek.

Zároveň ovšem zopakoval, že vedení kraje nehodlá ustupovat nátlakovým akcím a požadavkům, které jsou v rozporu s českými zákony. Narážel tím například na požadavek, aby mohli být učitelé ve škole jenom v době, kdy mají vyučovací hodiny.

Nespokojení učitelé se rozhodli do dvou týdnů kvůli sporům s ředitelkou svolat demonstraci. S transparenty se vydají ulicemi města.