„Stěžejními pracemi po celý rok byl ořez a regenerace pěti set stromů mandloní ve dvou městských sadech. Díky finanční podpoře z Nadace Via jsme mohli na jaře s prořezem začít. Nyní jsou na řadě závěrečné práce v podobě vytahování a pálení větví. Poté budou oba sady vyčištěny a o následné údržbě již rozhodne zastupitelstvo,“ shrnul Petr Berka z hustopečského odboru životního prostředí.

Školáci se do práce zapojili s chutí a vervou, což ocenily nejen jejich učitelky, ale i pracovníci městského úřadu. „Děti by se určitě měly více zapojovat do veřejných prací, protože i tím si vybudují lepší vztah k městu a k celému životnímu prostředí. Někteří pracují úžasně, jiní se poflakují. Asi i podle toho, jak jsou doma vedeni k práci,“ komentovala pracovní nasazení školáků jedna z učitelek.

Veřejnou akci podpořila i řada zaměstnanců města, kteří opustili své kanceláře a přiložili ruce k dílu. „Zapojení veřejnost a žáci byla nutnost i vzhledem k podmínkám, které si Nadace Via v rámci grantu stanovila. Je vidět, že i úředníci jsou aktivní a líbí se jim to,“ všiml si vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Hanzlíček.

Po dobře odvedené práci si děti zaslouženě opekly špekáčky. Jen popel je dnes důkazem a vzpomínkou na staré proschlé větve a nálety, které ubíraly tolik potřebnou sílu stromům starým více než padesát let.

KATEŘINA KOPOVÁ